Nguyên tắc và quy định chung

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG


- Website bán hàng cozino.vn là website bán hàng có tên miền là www.cozino.vn (Sau đây được gọi là Cozino) thiết lập và vận hành bởi Công ty TNHH COZINO thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314863060 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp ngày 26/01/2018.
- Thành viên của Cozino là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Cozino chính thức công nhận (gọi tắt là Thành viên) và được phép sử dụng dịch vụ do Cozino cung cấp
- Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Cozino phải minh bạch và chính xác.
- Sản phẩm hàng hóa giao dịch trên Cozino được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
- Bằng việc tham gia giao dịch trên Cozino, thành viên phải tự tìm hiểu và được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng ý bị ràng buộc và cam kết thực hiện đúng những nội dung chính sách của Cozino.