Chính sách giá

Với phương châm về giá sản phẩm của của COZINO là GIÁ THẤP NHẤT VỚI CÙNG CHẤT LƯỢNG

COZINO đảm bảo giá thấp nhất trên các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn cho bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, được cung cấp bởi nhà bán lẻ trực tuyến được chỉ định, hãy lưu liên kết và liên hệ với chúng tôi. Sau khi chúng tôi xác minh rằng giá của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi hấp dẫn hơn cho sản phẩm cùng chất lượng, chúng tôi sẽ giảm giá của chúng tôi xuống thấp nhất!