Reward points

Tiết kiệm khi mua hàng —Thanh toán bằng điểm thưởng

Khi mua hàng trên COZINO, bạn sẽ nhận được điểm thưởng tùy vào giá trị sản phẩm.

Bạn có thể sử dụng điểm thưởng bất cứ khi nào mà không sợ hết hạn như ở một số cửa hàng khác.

Cách kiểm tra điểm thưởng

Sử dụng điểm thưởng


Tại bước thanh toán, hãy nhập số điểm thưởng bạn muốn chi trả ở ô bên phải màn hình. Số tiền bạn cần thanh toán sẽ được tự động tính lại.