Free Returns

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

1) ĐỔI HÀNG
• Đổi hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngay mua hàng nếu lỗi sản xuất - Miễn phí
• Đổi hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng - Phí 10% của hóa đơn mua hàng

Điều kiện được đổi hàng:
• Sản phẩm còn mới 100% không bị trầy xước (đối với đơn hàng đã giao nhận).
• Sản phẩm đổi mới sẽ có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn đơn hàng đã mua.
• Khách hàng đổi hàng phải thanh toán dứt điểm trước khi công ty giao hàng.
• Không đổi hàng đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm giá 45%, sản phẩm đã sử dụng trầy xước.

2) QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG
• Trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng - Phí 10% của đơn hàng.
• Trả hàng trong vòng 14 ngày kể từ khi mua hàng - Phí 20% của đơn hàng.

Điều kiện được trả hàng:
• Sản phẩm còn mới 100% không bị trầy xước (đối với đơn hàng đã giao nhận).
• Không đổi hàng đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm giá, sản phẩm đã sử dụng hư hỏng trầy xước.