Khuyến mại giảm giá 5% tại COZINO

Tặng thẻ giảm giá 5% đơn hàng tiếp theo cho khách hàng lần đầu mua hàng tại COZINO

Tặng thẻ giảm giá 5% đơn hàng tiếp theo cho khách hàng lần đầu mua hàng tại COZINO. Chỉ áp dụng cho các đơn hàng mua lần đầu có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên.